Fundusze EU

AKOST Adam Kostyra realizuje projekt pn.„Wdrożenie innowacyjnych produktów w branży
opakowań foliowych”,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Celem projektu jest odniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa
AKOST Adam Kostyra oraz wyznaczenie nowego standardu jakościowego w branży opakowaniowej.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo wdroży na rynek torby:

  • LD z uchem
  • HDPE typu T-shirt
  • HDPE na rolce

 

Wartość projektu: 19 199 518, 84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 585 150,70 zł